Zmiana w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

Drukuj

Dział Świadczeń Rodzinnych tutejszego Ośrodka informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r. poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 roku Marszałek Województwa Śląskiego przekazał Wojewodzie Śląskiemu zadanie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z powyższym, zadanie koordynacji wymienionych świadczeń realizuje obecnie Oddział do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw Weryfikacji Uprawnień i Ustalania Nienależnie Pobranych Świadczeń Rodzinnych PS XIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ulica Powstańców 41a (telefon: 32 606 33 56 lub 32 606 33 65).

 

Adres do korespondencji:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

Powstańców 41a

40-024 Katowice

 

 

 

 

Wojtusiak Aneta

Galeria


Metryczka
Wytworzone: 2018-01-10 09:32:08
Przez: Wojtusiak Aneta
Zatwierdzone: 2018-01-10 09:32:08
Przez: Wojtusiak Aneta
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-10 09:32:08
Przez: Wojtusiak Aneta
Wyświetlenia: 41
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian