Zmiana w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r. poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018 roku Marszałek Województwa Śląskiego przekazał Wojewodzie Śląskiemu zadanie z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z powyższym, zadanie koordynacji wymienionych świadczeń realizuje obecnie Oddział do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego PS XII wraz z Zespołem do spraw Weryfikacji Uprawnień i Ustalania Nienależnie Pobranych Świadczeń Rodzinnych PS XIIa w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Obsługa klientów indywidualnych w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w dniach: poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 8.30 do 14.30 w pokoju 4.06 przy ulicy Powstańców 41a w Katowicach.

Obsługa telefoniczna jest możliwa w dniach: poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 10.00 pod numerami telefonów:

  • 32 606 33 51
  • 32 606 33 52
  • 32 606 33 54
  • 32 606 33 55
  • 32 606 33 57
  • 32 606 33 58
  • 32 606 33 59
  • 32 606 33 61
  • 32 606 33 62
  • 32 606 33 63

 

Adres do korespondencji:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Polityki Społecznej

Powstańców 41a

40-024 Katowice

 

Więcej informacji dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych pod adresem:

http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-i-swiadczenia-wychowawczego

 

 

 

Wojtusiak Aneta

Galeria


Metryczka
Wytworzone: 2018-01-10 09:32:08
Przez: Wojtusiak Aneta
Zatwierdzone: 2018-01-10 09:32:08
Przez: Wojtusiak Aneta
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-05 10:30:57
Przez: Wojtusiak Aneta
Wyświetlenia: 211
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2018-02-05 10:30:57
Przez: Wojtusiak Aneta