Informacje ogólne

Drukuj

DANE KONTAKTOWE:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Lipnicka 36, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8151916, 33 4960389
e-mail: orzecznictwo@mops.bielsko.biala.pl

Godziny pracy: 
Poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 – 15.30

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Zadaniem ustawowym Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej pracującym dla mieszkańców miasta Bielska-Białej jest:

  • orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia
  • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia
  • wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - powyżej 16 roku życia,
  • wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności - do 16 roku życia,
  • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do posiadania karty parkingowej.
  • wydawanie kart parkingowych placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

  

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2016r. Poz. 2046 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. 2015r. poz. 1110)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162 z późn. zm.)

 

KIEROWNIK:

Przewodniczący Zespołu: Jacek Baczak /tel. 33 8151916/ 

 

 

 

Szanowni Państwo lekarze laryngolodzy,

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej ul. Lipnicka 36 poszukuje do współpracy lekarza laryngologa.

Współpraca dotyczy wydawania ocen lekarskich kwalifikujących wnioskodawców do stopnia niepełnosprawności oraz (wspólnie ze składem orzekającym) wydawania decyzji administracyjnych podczas posiedzeń składów w siedzibie Zespołu w godzinach popołudniowych. Pierwszym koniecznym etapem jest całodzienne szkolenie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w okresie wiosennym lub jesiennym w celu zdobycia certyfikatu orzeczniczego. Według aktualnych szacunków (dane z roku 2017) w celu rozpatrzenia wniosków osób z dysfunkcjami słuchu i mowy konieczne jest organizowanie jednego do dwóch posiedzeń w miesiącu kalendarzowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Przewodniczącego Zespołu Pana Jacka Baczaka.

Kontakt telefoniczny: 338151916 w godzinach 7.30 do 15.30

Kontakt mailowy:   orzecznictwo@mops.bielsko.biala.pl

Kontakt bezpośredni: siedziba Zespołu przy ul. Lipnickiej 36, pokój nr 2 w godzinach 7.30 do 15.30 /wejście podjazdem dla wózków inwalidzkich/ po uprzednim umówieniu się.   

 

 

Usługa tłumaczenia w zakresie systemu językowo-migowego.

Informujemy, że w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej istnieje możliwość skorzystania z usług certyfikowanego tłumacza biegłego w zakresie systemu językowo-migowego dla osób uprawnionych, tj. doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Tłumaczenie odbywa się po wcześniejszej konsultacji z tłumaczem terminu, miejsca i godziny wykonywania usługi. 
Prosimy o dokonywanie uzasadnionych zgłoszeń z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym najlepiej minimum 14 dni przed posiedzeniem składu orzekającego, na którym ma być rozpatrywany wniosek osoby uprawnionej. Prosimy o dokonywanie ewentualnych zgłoszeń drogą pocztową na adres:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 43-300 Bielsko-Biała ul. Lipnicka 36 

lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: orzecznictwo@mops.bielsko.biala.pl

lub bezpośrednio w siedzibie Zespołu przy ul. Lipnickiej 36 w godzinach 7.30 – 15.30


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-29 12:48:54
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-29 12:48:54
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 15:28:03
Przez: admin1
Wyświetlenia: 60
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-11-23 21:58:51
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2017-11-23 22:03:16
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2017-11-23 22:06:46
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2017-11-30 11:28:55
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2017-11-30 11:29:52
Przez: Baczak Jacek
Modyfikacja: 2018-01-11 15:28:03
Przez: admin1