Kierownictwo

Drukuj

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Aleksandra Ciaciura

Zastępca Dyrektora do spraw Pomocy Środowiskowej i Usług - Teresa Kuś

Zastępca Dyrektora do spraw Profilaktyki Społecznej i Pomocy Instytucjonalnej - Jan Jordanek

Zastępca Dyrektora do spraw Programów i Rehabilitacji Społecznej - Małgorzata Polak

Główny Księgowy - Marzena Wojtyła

 

Przyjęcia stron:

wtorki od godziny 10.00 do godziny 13.00

 

Sekretariat MOPS

ul.Karola Miarki 11

43-300 Bielsko-Biała

Budynek główny 3 piętro

 

telefon: (33) 49 95 650

faks: (33) 49 95 652

e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl

ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)

Adres skrzynki ePUAP: /MOPS_Bielsko_Biala/skrytka

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

 

Skargi i wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można składać:1. Osobiście u dyrekcji MOPS, ul. Miarki 11 – przyjmowanie stron we wtorki od godziny 10.00 do godziny 13.00

2. Osobiście u kierowników poszczególnych działów – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania MOPS

3. Pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała

4. Pisemnie na dzienniku podawczym lub w sekretariacie MOPS, ul. Miarki 11

5. Faksem na nr telefonu: (33) 4995-652

6. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl

7. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP - ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)

Adres skrzynki ePUAP: /MOPS_Bielsko_Biala/skrytka


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-28 10:28:03
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 10:28:03
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-19 13:13:30
Przez: Wojtusiak Aneta
Wyświetlenia: 1344
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-06-29 09:47:04
Przez: MarcinTopolski
Modyfikacja: 2017-11-23 13:04:32
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:07:26
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:12:10
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:13:29
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:14:44
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:16:34
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:18:21
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:19:32
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:29:27
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:35:45
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:42:15
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-12-19 13:13:30
Przez: Wojtusiak Aneta