Kontakt

Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ulica Karola Miarki 11

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 5471616884

Regon: 070810575

 

telefon (33) 49 95 650 - Sekretariat

telefon (33) 49 95 600 - Centrala

faks: (33) 49 95 652

e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl

ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)

Adres skrzynki ePUAP: /MOPS_Bielsko_Biala/skrytka

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Przyjęcia stron:

wtorki w godzinach od 10.00 do 13.00

 

Dział Rehabilitacji Społecznej
Plac Opatrzności Bożej 18, telefon: (33) 4968-252, 4968-253, 4968-254

Dział Pieczy Zastępczej
Plac Opatrzności Bożej 18, telefon: (33) 4960-106, 4960-110, 4960-111, 4960-112, 4960-113, 4960-114, 4960-115

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
Plac Opatrzności Bożej 18, telefon: (33) 4998-940, 4998-941

Dział Świadczeń Rodzinnych
ulica Filarowa 50, telefon: (33) 5066-801, 5066-802, 5066-803, 5066-804, 5066-805

Schronisko dla Osób Bezdomnych
ulica Stefanki 7, telefon: (33) 4987-409, 4987-410

Noclegownia
ulica Krakowska 2A, telefon: (33) 4987-417

Giełda Wolontariatu
ulica Milusińskich 6, telefon: (33) 4968-602

Klub Integracji Społecznej
ulica Piastowska 4, telefon: (33) 8192-495

Klub Integracji Społecznej
ulica Milusińskich 6, telefon: (33) 4968-607

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej
ulica Lipnicka 36, telefon: (33) 8151-916

 

Kasy:

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

 

Wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej należy przekazać na rachunek bankowy nr:

26 1240 4142 1111 0000 4830 0236

z adnotacją: imię i nazwisko osoby zobowiązanej oraz tytuł wpłaty.

 

Wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu pozostałych dochodów należy przekazać
na rachunek bankowy nr:

31 1240 4142 1111 0000 4827 8418

z adnotacją: imię i nazwisko osoby zobowiązanej oraz tytuł wpłaty.

 

Wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym należy przekazać na rachunek bankowy nr:

53 1240 4142 1111 0000 4825 8234

z adnotacją: imię i nazwisko osoby zobowiązanej oraz tytuł wpłaty.

 

 

 


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-28 11:05:02
Przez: Maciej Sajdok
Zatwierdzone: 2017-06-28 11:05:02
Przez: Maciej Sajdok
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-26 13:12:01
Przez: Ślósarczyk Alicja
Wyświetlenia: 6852
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-06-28 11:09:51
Przez: Maciej Sajdok
Modyfikacja: 2017-06-28 11:18:46
Przez: Maciej Sajdok
Modyfikacja: 2017-06-28 11:31:36
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-28 11:32:05
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-28 11:32:47
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-28 11:35:10
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-28 11:57:49
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-28 11:58:51
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-28 11:59:05
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-06-28 15:32:39
Przez: Maciej Sajdok
Modyfikacja: 2017-06-28 15:45:55
Przez: Maciej Sajdok
Modyfikacja: 2017-06-29 09:32:37
Przez: Maciej Sajdok
Modyfikacja: 2017-06-29 09:33:24
Przez: Maciej Sajdok
Modyfikacja: 2017-06-29 09:41:57
Przez: MarcinTopolski
Modyfikacja: 2017-11-23 13:44:27
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2017-11-23 13:47:46
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2018-04-03 11:21:20
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2018-04-26 12:52:40
Przez: Wojtusiak Aneta
Modyfikacja: 2018-09-26 13:12:01
Przez: Ślósarczyk Alicja