Praktyki

Drukuj

Praktyki

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej istnieje możliwość odbycia praktyk, które organizowane są dla studentów kierunków związanych z zakresem zadań realizowanych przez Ośrodek. Sposób zorganizowania praktyki określa każdorazowo umowa zawarta z właściwą uczelnią. Ponieważ praktykę może odbywać ograniczona liczba osób, rezerwacji miejsca warto dokonać z dużym wyprzedzeniem. Niemniej jednak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej nie gwarantuje każdej osobie przyjęcia na praktykę.

W przypadku chęci odbycia praktyki należy skontaktować się z pracownikiem Działu Osobowo-Organizacyjnego Ośrodka. W trakcie indywidualnych konsultacji ustalane są warunki jej organizacji w tym m.in. miejsce odbywania praktyki, termin jej rozpoczęcia i czas trwania. Na podstawie ustaleń osoby chcące odbyć praktykę zobligowani jest do przedłożenia umowy o organizacji praktyki określającej zasady i termin jej odbywania, w tym plan/harmonogram praktyki,  termin i czas trwania praktyki. Umowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony uczelni.

Informacje można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.biala.pl oraz pod numerem telefonu (33) 4995685, jak również bezpośrednio w Dziale Osobowo Organizacyjnym – ul. K. Miarki 11, pok. 203 (II piętro).

Pomocy udzielają:

Kierownik:
Dział Osobowo-Organizacyjny
Bogumiła Burchart

Pracownicy:
Tel. 33/49 95 685
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-29 11:19:25
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-29 11:19:25
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-06-29 11:59:43
Przez: Administrator
Wyświetlenia: 291
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-06-29 11:59:43
Przez: Administrator