Program: Doradca ds. osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Drukuj

W celu realizacji zadań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb tych osób, cykliczne dyżury prowadzi Doradca ds. osób niepełnosprawnych. Zadania przez niego realizowane, ukierunkowane są na zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze społeczeństwem. W ramach realizowanych zadań, zapewniane jest poradnictwo i pomoc osobom niepełnosprawnym w zwiększeniu udziału w życiu społecznym, poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują wszystkim obywatelom.

Kontakt:

Doradca ds. osób niepełnosprawnych – Barbara Rosicka

ul. Karola Miarki 11, Pawilon B, tel. 033 499 56 79 

Godziny przyjęć: Poniedziałek: 8:30-12:30; Wtorek: 11:30-15:00; Środa: 8:30-12:30; Piątek: 8:00-11:30

 

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-28 09:47:16
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:47:16
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 14:50:23
Przez: admin1
Wyświetlenia: 448
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-06-28 09:56:51
Przez: Administrator
Modyfikacja: 2017-11-23 14:11:45
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-23 14:13:06
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-23 14:24:41
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-23 14:27:04
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-23 15:02:09
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-24 07:51:06
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-24 07:52:03
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-24 07:58:13
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-24 08:02:33
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2018-01-11 14:50:23
Przez: admin1