Program: Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Drukuj

Działalność Klubu Integracji Społecznej ma na celu przede wszystkim reintegrację zawodową i społeczną jego uczestników. Cel ten jest realizowany poprzez kompleksowe działania, m.in. poprzez diagnozę potencjału społecznego, działania terapeutyczne i edukacyjno-pomocowe, jak również organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Program p.n.: „Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej” realizowany jest w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne nr MOPS.DPU.020.14.2017 Dyrektora MOPS w Bielsku-Białej z dnia 15 marca 2017r. Klub Integracji Społecznej bierze aktywny udział w realizacji zadań na rzecz projektu p.n.: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”. Działania prowadzone są w siedzibie przy ul. Piastowskiej 4 i ul. Milusińskich 6.

Kontakt: ul. Piastowska 4 tel.  033 819 24 95, ul. Milusińskich 6 tel. 033 496 86 07

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Koordynator: Ewa Januła-Gniadek

Psycholog:           Iwona Kosińska, Daniel Leśniak

Terapeuta:           Marta Dobija

Lista plików


Metryczka
Wytworzone: 2017-06-28 09:50:02
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:50:02
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 15:13:20
Przez: admin1
Wyświetlenia: 295
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2017-11-23 14:08:21
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-23 14:09:49
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-23 14:20:12
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-23 14:21:09
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2017-11-23 14:28:45
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2018-01-11 15:13:20
Przez: admin1