Projekt p.n. „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”

Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej od października 2017 roku rozpoczął realizację zadania 1: Świadczenie usług opiekuńczych w projekcie pn.: „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Celem głównym projektu jest zapewnienie wzrostu dostępności usług społecznych (opiekuńczych i asystenckich) zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. W ramach zadania 1 Projektu jego Uczestnicy podniosą swoje kompetencje społeczne poprzez utrzymywanie i rozwijanie relacji z rodziną oraz zwiększą ilość kontaktów z otoczeniem np. poprzez umożliwienie korzystania z miejsc użyteczności publicznej jak również placówek kulturalnych. Ponadto w ramach niniejszego zadania usługi opiekuńcze będą świadczone dla rodzin osób niesamodzielnych na zasadach tzw. „opieki wytchnieniowej”, której celem jest czasowe odciążenie rodzin zajmujących się swoimi bliskimi na co dzień.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. na terenie Miast Bielsko-Biała.

 

Kontakt: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 – 15:30, Biuro Projektu, ul. 1 Maja 17a, nr pokoju 101, tel. 033 4974261

Koordynator projektu – Główny specjalista – Edyta Fornol,

Specjalista ds. monitoringu – Anna Wandzel,

Konsultant – Agata Niklewicz.


Metryczka
Wytworzone: 2017-11-28 13:20:13
Przez: Kinga Dudziak
Zatwierdzone: 2017-11-28 13:20:13
Przez: Kinga Dudziak
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-21 10:16:49
Przez: Kinga Dudziak
Wyświetlenia: 301
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.
Rejestr zmian
Modyfikacja: 2018-06-21 10:15:09
Przez: Kinga Dudziak
Modyfikacja: 2018-06-21 10:16:49
Przez: Kinga Dudziak