Klub Samopomocy „Klub Seniora”

Drukuj zawartość strony Klub Samopomocy „Klub Seniora”

KLUB SAMOPOMOCY „KLUB SENIORA”

 

Siedziba: Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 336D

Telefon: 503-922-713

Godziny otwarcia: 10.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

Liczba miejsc: 50

 

Celem Klubu Samopomocy „Klub Seniora” jest zapewnienie wsparcia osobom, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności  wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 

Zadaniem Klubu Samopomocy „Klub Seniora”  jest:

 1. aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego;
 2. rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników;
 3. tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu;
 4. organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości uczestników;
 5. zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach;
 6. zapewnienie ciepłego posiłku w formie „zupy z wkładką”.

 

Klub Samopomocy „Klub Seniora”  działa w oparciu o plan pracy i  realizuje następujące działania:

 • zajęcia ze specjalistami m.in. dietetykiem;
 • zajęcia manualne – rękodzieło;
 • spotkania z literaturą – głośne czytanie (kącik – prasowy);
 • gry planszowe i karciane, ćwiczenia i zabawy teatralne;
 • spotkania o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, profilaktycznym – wykłady, warsztaty;
 • wsparcie i pomoc pracownika socjalnego i psychologa – pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • zajęcia muzyczne;
 • ćwiczenia w zakresie poprawy sprawności umysłowej;
 • gimnastyka, relaksacja (zastosowanie rotorów), spacery również przy użyciu kijów nordic walking;
 • współpraca z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola);
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi m.in. wspólna realizacja projektów;
 • współpraca z Radą Osiedla – integracja środowiska lokalnego Seniorów;
 • występy zaproszonych gości w ramach spotkań muzycznych i poetyckich;
 • spotkania tematyczne, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Jasełka;
 • zabawy taneczne – Andrzejki, Karnawał;
 • uroczystości okolicznościowe (powitanie Nowego Roku, Dzień Chorego, imieniny, urodziny itp.);
 • obchody świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Święto Zmarłych itp.);
 • grupy dyskusyjne;
 • zajęcia praktyczno-użyteczne (akcja rzeczowego wsparcia potrzebujących, upominki, oprawa książek w biblioteczce, prace w ogrodzie);
 • wycieczki;
 • spotkania w plenerze (ogniska);
 • wyjścia do Groty Solnej;
 • wyjścia do kina i teatru.

 

Przyjęcie do Klubu Samopomocy „Klub Seniora” odbywa się na wniosek zainteresowanego lub jego opiekuna prawnego.

 

Odpłatność za usługi świadczone w Klubie Samopomocy „Klub Seniora” określa decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora MOPS w Bielsku-Białej, poprzedzona dokonaniem uzgodnień z osobą kierowaną. Odpłatność określa Uchwała NR V/44/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w wysokości od 0,1% do 1% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 100% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Galeria


Metryczka

Wytworzone: 2019-06-21 12:30:55
Przez: Wojtusiak Aneta
Zatwierdzone: 2019-06-21 12:30:55
Przez: Wojtusiak Aneta
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-20 12:55:19
Przez: Bogumił Olga
Wyświetlenia: 1595
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.