Klub SENIOR+ ul. Jesionowa

Drukuj zawartość strony Klub SENIOR+ ul. Jesionowa

Logotyp Klubu Senior+

KLUB SENIOR+

 

Siedziba: Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 13

Telefon: 517-075-837

e-mail: klub.senior.plus@mops.bielsko.pl

Godziny otwarcia: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku

Liczba miejsc: 30

 

Klub Senior+ został utworzony i funkcjonuje w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Zadanie jest współfinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Klubu Senior+ jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 

Zadaniem Klubu Senior+ jest:

 1. aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,
 2. rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników;
 3. tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu;
 4. organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości uczestników;
 5. zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach;
 6. zapewnienie ciepłego posiłku w formie „zupy z wkładką”.

 

Podstawowy zakres usług świadczonych w Klubie Senior+:

 • socjalne (ciepły posiłek), trening umiejętności społecznych, wsparcie pracownika socjalnego;
 • edukacyjne m.in.prozdrowotne;
 • kulturalno-oświatowe,
 • aktywności ruchowej/kinezyterapii,
 • sportowo-rekreacyjne,
 • aktywizujące społecznie (w tym samopomoc),
 • terapię zajęciową,
 • wsparcie psychologa.

 

Klub Senior+ działa w oparciu o plan pracy i realizuje następujące działania:

 • spotkania ze specjalistami m.in. dietetykiem, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym/lekarzem;
 • zajęcia muzyczne;
 • zajęcia manualne – rękodzieło z terapeutą zajęciowym;
 • kącik –prasowy, gry planszowe i karciane;
 • wsparcie i pomoc pracownika socjalnego i psychologa – pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • ćwiczenia z zakresu poprawy sprawności umysłowej;
 • gimnastyka, relaksacja (zastosowanie rotorów), spacery również przy użyciu kijów nordic walking;
 • współpraca z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola);
 • występy zaproszonych gości w ramach spotkań muzycznych i poetyckich;
 • spotkania tematyczne, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Jasełka;
 • zabawy taneczne – Andrzejki, Karnawał;
 • uroczystości okolicznościowe (imieniny, urodziny itp.);
 • obchody świąt (Wielkanoc, Święto Zmarłych itp.);
 • grupy dyskusyjne;
 • spotkania w plenerze (ogniska);
 • wyjścia do Groty Solnej;
 • wyjścia do kina i teatru.

 

Przyjęcie do Klubu Senior+ odbywa się na wniosek zainteresowanego lub jego opiekuna prawnego.

 

Odpłatność za usługi świadczone w Klubie Senior+ określa decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora MOPS w Bielsku-Białej, poprzedzona dokonaniem uzgodnień z osobą kierowaną.

Odpłatność określa Uchwała NR V/44/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w wysokości od 0,1% do 1% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 100% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Galeria


Metryczka

Wytworzone: 2019-06-21 10:41:30
Przez: Wojtusiak Aneta
Zatwierdzone: 2019-06-21 10:41:30
Przez: Wojtusiak Aneta
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 09:37:10
Przez: Bogumił Olga
Wyświetlenia: 1634
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.