Projekt p.n. „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej”

Drukuj zawartość strony Projekt p.n. „Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie  miasta Bielska-Białej”

W latach 2011-2015 MOPS realizował projekt konkursowy w ramach Priorytetu I. „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działania 1.4 „Projekty innowacyjne” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerami w projekcie byli Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.
Celem ogólnym projektu było zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Obecnie trwają prace nad utrzymaniem trwałości projektu do 31.12.2020r.

Kontakt:

Kierownik Projektu – Artur Kulas, ul. 1 Maja 17a, pokój nr 122, tel. 033 497 42 60

Strona www: https://kooperacjaplus.eu


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 09:55:16
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 09:55:16
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-28 14:15:59
Przez: Kinga Dudziak
Wyświetlenia: 1227
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.