Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznoścowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznoścowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I – Usługa cateringowa świadczona podczas zajęć dla dzieci i młodzieży

Część II – Usługa cateringowa świadczona podczas zajęć dla seniorów

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia, jak też na obie części zamówienia.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-10-01 09:18:41
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-10-01 09:18:41
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-10-30 08:35:17
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 751
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.