Ochrona danych osobowych

Drukuj zawartość strony Ochrona danych osobowych

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem jest Marcin Kumala.

Z Inspektorem Ochrony danych możesz kontaktować się w następujący sposób:

  • listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Inspektor Ochrony Danych, ul. Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała
  • poprzez e-mail: iod@mops.bielsko.pl
  • pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Inspektor Ochrony Danych, ul. 1 Maja 17a , 43-300 Bielsko-Biała – pokój 201

Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 10:18:03
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 10:18:03
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2018-06-04 13:51:25
Przez: Zontek Rafał
Wyświetlenia: 1487
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.