Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń i imprez organizowanych dla uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna

Drukuj zawartość strony Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń i imprez organizowanych dla uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert w postepowaniu dotyczącym świadczenia usług cateringowych podczas szkoleń i imprez organizowanych dla uczestników projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna”

 Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-02-19 12:01:43
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-02-19 12:01:43
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 12:35:28
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 765
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.