Kierownictwo

Drukuj zawartość strony Kierownictwo

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Agnieszka Moroń

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Małgorzata Polak

p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Jolanta Fibig-Pasierbek

Główny Księgowy - Marzena Wojtyła

 

Przyjęcia stron:

wtorki od godziny 10.00 do godziny 13.00

 

Sekretariat MOPS

ulica Karola Miarki 11

43-300 Bielsko-Biała

Budynek główny 3 piętro

 

telefon: (33) 49 95 650

faks: (33) 49 95 652

e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl 

ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)

Adres skrzynki ePUAP: /MOPS_Bielsko_Biala/skrytka

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

 

Skargi i wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej można składać:1. Osobiście u dyrekcji MOPS, ul. Miarki 11 – przyjmowanie stron we wtorki od godziny 10.00 do godziny 13.00

2. Osobiście u kierowników poszczególnych działów – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania MOPS

3. Pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała

4. Pisemnie na dzienniku podawczym lub w sekretariacie MOPS, ul. Miarki 11

5. Faksem na nr telefonu: (33) 4995-652

6. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl

7. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP - ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)

Adres skrzynki ePUAP: /MOPS_Bielsko_Biala/skrytka


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 10:28:03
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 10:28:03
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-05 13:55:45
Przez: Optimal
Wyświetlenia: 10248
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.