Diagnoza dzieci narażonych prenatalnie na alkohol - FASD (płodowy zespół alkoholowy) będących pod opieką rodzin zastępczych

Drukuj zawartość strony Diagnoza dzieci narażonych prenatalnie na alkohol - FASD (płodowy zespół alkoholowy) będących pod opieką rodzin zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na diagnozę dzieci narażonych prenatalnie na alkohol – FASD (płodowy zespół alkoholowy) będących pod opieką rodzin zastępczych.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492  z późn. zm.)

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-08-20 08:54:07
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-08-20 08:54:07
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 09:05:58
Przez: Magdalena Berdys
Wyświetlenia: 619
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.