Przeprowadzenie szkolenia pn.: FAS diagnoza zaburzeń i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie szkolenia pn.: FAS diagnoza zaburzeń i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w związku z realizacją Projektu „Dziecko-Rodzina-Przyszłość” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia pn.: „FAS diagnoza zaburzeń i pomoc psychologiczno-pedagogiczna”.

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.2.2. – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-01-31 08:32:45
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-01-31 08:32:45
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-14 09:14:25
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 991
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.