Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z praktycznym kursem prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C wraz z praktycznym kursem prawa jazdy kat. CE oraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczxnej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie 50-godzinnego kursu prawa jazdy kategorii C wraz z 25-godzinnym praktycznym kursem prawa jazdy kategorii CE oraz 140 godzinami kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców ciężarówek, dla 2 osób.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany”  i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”. 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-11-16 12:47:03
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-11-16 12:47:03
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-12-28 09:28:17
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 648
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.