Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów, uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej MOPS.DA-PSU.3210.17.2020

Drukuj zawartość strony Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów, uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej MOPS.DA-PSU.3210.17.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie 16-godzinnego kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 20 seniorów będących uczestnikami projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej.”

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-10-07 15:02:28
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-10-07 15:02:28
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 13:00:57
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 355
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.