Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie

Drukuj zawartość strony Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Celem grupy terapeutycznej, opartej o regularne spotkania osób doświadczających przemocy w rodzinie, jest  zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego poprzez podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w zaistniałej sytuacji. Jednocześnie będą prowadzone działania terapeutyczne wobec osób doznających przemocy w rodzinie zmierzające do złagodzenia psychologicznych skutków przemocy domowej. Adresatami grupy terapeutycznej będą osoby doświadczające szeroko rozumianej przemocy w rodzinie, bądź znajdujące się w grupie ryzyka, co jest dla nich źródłem dyskomfortu i cierpienia oraz wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492 z późn. zm.).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-09-02 13:16:19
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-09-02 13:16:19
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 10:22:24
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 636
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.