Przeprowadzenie kursu spawania łukowego elektrodą otuloną 111 dla uczestnika projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie kursu spawania łukowego elektrodą otuloną 111 dla uczestnika projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przeprowadzenie kursu spawania łukowego elektrodą otuloną 111 dla uczestnika projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 163 - godzinnego kursu spawania łukowego blach i rur elektrodą otuloną (elektryczne) 111 – dla 1 osoby.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej." Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki."

Cel szkolenia: przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania prac spawalniczych metodą otuloną. Część teoretyczna ma obejmować zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy spawacza, zaznajomienie z urządzeniami spawalniczymi, materiałami do spawania, przygotowanie złączy do spawania. Zajęcia praktyczne mają odbywać się na własnym stanowisku spawalniczym, na nowoczesnym sprzęcie pozwalającym na dobre przygotowanie do wykonywania prac spawalniczych. Kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez licencjonowanych egzaminatorów Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwenci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne oraz wpis do Książki Spawacza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-01-31 12:19:22
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-01-31 12:19:22
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-03-01 13:55:07
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 705
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.