Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.: organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn.:  organizacja szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Bielsku-Białej.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017r. poz. 2237 z późn. zm.).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-05-14 14:16:23
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-05-14 14:16:23
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 13:11:25
Przez: Zontek Rafał
Wyświetlenia: 792
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.