Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu na przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej realizowanego w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej Złote Łany i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-02-19 13:09:06
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-02-19 13:09:06
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-03-01 11:54:14
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 778
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.