Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11 zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-03-23 09:22:11
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-03-23 09:22:11
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 11:14:04
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 787
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.