Przeprowadzenie warsztatów języka angielskiego oraz warsztatów matematycznych dla dzieci i młodzieży

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie warsztatów języka angielskiego oraz warsztatów matematycznych dla dzieci i młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów języka angielskiego oraz warsztatów matematycznych dla dzieci i młodzieży - iczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Zamówienie podzielono na 2 części:

Część I – Warsztaty języka angielskiego dla dzieci i młodzieży

Część II – Warsztaty matematyczne dla dzieci i młodzieży

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia, jak też na obie części zamówienia.

 

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.:„Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-11-08 13:27:26
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-11-08 13:27:26
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-01-02 14:26:15
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 658
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.