Zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów Międzyosiedlowej Gali Twórczości - Filmowanie emocji

Drukuj zawartość strony Zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów Międzyosiedlowej Gali Twórczości - Filmowanie emocji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów Międzyosiedlowej Gali Twórczości - Filmowanie emocji. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.: „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” realizowanego w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-01-25 12:01:22
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-01-25 12:01:22
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-09 14:36:55
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 685
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.