Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży, uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej MOPS.DA-PSU.3210.16.2020

Drukuj zawartość strony Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży, uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej MOPS.DA-PSU.3210.16.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie łącznie 32 godzin zegarowych warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 30 osób – dzieci i młodzieży, będących uczestnikami projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-10-07 14:49:56
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-10-07 14:49:56
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 12:59:18
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 290
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.