Przeprowadzenie szkolenia dla osób świadczących pomoc sąsiedzką

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie szkolenia dla osób świadczących pomoc sąsiedzką

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wBielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie 8-godzinnego szkolenia dla 5 osób świadczących pomoc sąsiedzką w projekcie pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” przygotowującego do realizacji usługi.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-10-09 14:48:14
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-10-09 14:48:14
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 13:37:03
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 882
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.