Przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki dla uczestników projektu pt. Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej (08.02.)

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki dla uczestników projektu pt. Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej (08.02.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie 134-godzinnego kursu podstawowego operatora koparko-ładowarki – dla 2 osób.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień. Część teoretyczna ma obejmować zagadnienia z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, użytkowania i obsługi maszyn roboczych oraz budowę, obsługę i technologię koparko-ładowarki. Część praktyczna szkolenia ma obejmować naukę eksploatacji maszyn roboczych.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-02-08 11:44:09
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-02-08 11:44:09
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-02-20 12:39:26
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 700
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.