Budżet i majątek

Drukuj zawartość strony Budżet i majątek

Poniżej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przedstawia sprawozdania roczne z wykonania budżetu w latach od 2014 do 2020 oraz sprawozdanie finansowe za 2018 i 2019 rok (Bilans jednostki budżetowej, Rachunek zysków i strat jednostki, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informacja dodatkowa).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 10:28:30
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 10:28:30
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-06-09 11:29:47
Przez: Wojtusiak Aneta
Wyświetlenia: 1929
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.