Trening umiejętności społecznych - przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Trening umiejętności społecznych - przeprowadzenie szkolenia dla uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 420 godzin zegarowych warsztatów - trening umiejętności społecznych dla 3 osób, mieszkańców mieszkania chronionego, uczestników projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej.” Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności społecznych, rodzinnych, gospodarowania budżetem oraz czasem wolnym uczestników projektu, mieszkańców mieszkania chronionego.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

 

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-11-26 09:27:47
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-11-26 09:27:47
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-01-20 12:13:08
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 787
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.