Kontrole

Drukuj zawartość strony Kontrole

Data podjęcia kontroli

Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli

21.09.2017

   Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

   Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania

29.08.2017

   Urząd Miejski w Bielsku-Białej

   Realizacja zadania pod nazwą: „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych” finansowanego ze środków PFRON w latach 2015-2016

18.07.2017

   Urząd Miejski w Bielsku-Białej

   Kontrola realizacji wybranych zadań organizatora pieczy zastępczej wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kwalifikacji kadr realizujących w/w zadania

26.05.2017

   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

   Wizyta monitoringowa projektu pod tytułem: „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej”

06.02.2017

   Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

   Przestrzeganie przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach

 


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 10:28:51
Przez: Administrator
Zatwierdzone: 2017-06-28 10:28:51
Przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-08 08:41:21
Przez: Optimal
Wyświetlenia: 1819
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.