Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 60-godzinnego kursu prawa jazdy kat. B (30 godzin zajęć teoretycznych + 30 godzin zajęć praktycznych dla każdego uczestnika) dla 10 osób w okresie od dnia podpisania umowy do 17.09.2020 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-05-27 11:48:38
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-05-27 11:48:38
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 15:07:03
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 674
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.