Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej (30.08.2019)

Drukuj zawartość strony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej (30.08.2019)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do składania ofert na zorganizowanie im przeprowadzenie szkolenia dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej pt. "Podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach procedury Niebieskie Karty".

 

UWAGA!

Zamawiający dodaje uzupełnienie treści Ogłoszenia:

 W pkt 1.1.5 dodaje się: „zapewnienie przewozu autokarem członków grup roboczych w dniu 3.10.2019 r. z Bielska-Białej do miejsca wskazanego przez organizatora szkolenia, a w dniu 4.10.2019 r. z miejsca szkolenia do Bielska-Białej.”
(Pełna treśc w załączniku)

Termin składania ofert pozostaje BEZ ZMIAN.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-08-30 12:11:51
Przez: Greń Andrzej
Zatwierdzone: 2019-08-30 12:11:51
Przez: Greń Andrzej
Ostatnia modyfikacja: 2019-09-09 12:19:35
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 691
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.