Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (20 maja 2019r.)

Drukuj zawartość strony Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (20 maja 2019r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Bielska-Białej, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą w ramach Projektu pn.: „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-05-20 13:54:27
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-05-20 13:54:27
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 10:15:45
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 610
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.