Organizowanie szkolenia z zakresu superwizji i konsultowania działań profilaktycznych przez pracowników socjalnych

Drukuj zawartość strony Organizowanie szkolenia z zakresu superwizji i konsultowania działań profilaktycznych przez pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie szkolenia z zakresu superwizji i konsultowania działań profilaktycznych, rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  prowadzonych przez pracowników socjalnych/koordynatorów grup roboczych wobec osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

Celem superwizji i konsultowania działań pracowników/koordynatorów grup roboczych jest wzmacnianie umiejętności  komunikowania się pracowników socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę; podnoszenie skuteczności pracy i wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników socjalnych/członków grup roboczych oraz zdobywanie umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności w pracy, ich źródeł oraz sposobów rozwiązywania; a także wprowadzanie i utrzymywanie profesjonalnych standardów praktykowania działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnień.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492 z późn. zm.).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-04-17 14:23:26
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-04-17 14:23:26
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-04-26 13:40:12
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 1071
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.