Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z zakresu aktywności ruchowej, w tym kinezyterapii

Drukuj zawartość strony Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z zakresu aktywności ruchowej, w tym kinezyterapii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu w sumie 72 zajęć z zakresu aktywności ruchowej, w tym kinezyterapii dla:

1. Podopiecznych Dziennego Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie 24 zajęć w okresie styczeń-grudzień 2020r. w godz. 11.00-12.00.

2. Uczestników Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie 24 zajęć w okresie styczeń-grudzień 2020r. w godz. 11.00-12.00.

3. Uczestników Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie 24 zajęć w okresie styczeń-grudzień 2020r. w godz. 11.00-12.00.

Czas trwania każdych zajęć to 1 godzina zegarowa.

Świadczenie usługi będzie współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-01-14 09:52:27
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-01-14 09:52:27
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-02-13 13:03:18
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 449
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.