Ogłoszenie o konkursie ofert na konsultowanie działań profilaktycznych, rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie DA-PSU.3212.3.2021

Drukuj zawartość strony Ogłoszenie o konkursie ofert na konsultowanie działań profilaktycznych, rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie DA-PSU.3212.3.2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na konsultowanie działań profilaktycznych, rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  prowadzonych przez pracowników socjalnych oraz członków grup roboczych wobec osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielsku-Białej.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019r. poz. 2365 z późn. zm.).

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2021-01-29 12:25:50
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2021-01-29 12:25:50
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 12:52:51
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 122
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.