Warsztaty informatyczne dla uczestników projektu pn.: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej"

Drukuj zawartość strony Warsztaty informatyczne dla uczestników projektu pn.: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów informatycznych dla uczestników projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I – Warsztaty informatyczne dla dzieci i młodzieży

Część II – Warsztaty informatyczne dla seniorów

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część zamówienia, jak też na obie części zamówienia.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-10-17 15:06:13
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-10-17 15:06:13
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-05 16:47:06
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 813
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.