Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie 12-godzinnego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 20 uczestników projektu Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: "Zintegorwana animacja społeczna w Bielsku-Białej." Projekt realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej "Złote Łany" i Bielskum Stowarzyszeniem Artystycznym "Teatr Grodzki".

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-04-26 08:06:30
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-04-26 08:06:30
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-05-21 14:54:59
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 799
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.