Terminy wypłat świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych

Drukuj zawartość strony Terminy wypłat świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego na rok 2021.

 

 

  1. Terminy wypłaty świadczeń wychowawczych (500 plus), świadczeń rodzinnych w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowe świadczenie „Za życiem” w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku*.

 

Miesiąc

Forma płatności

Termin dodatkowy wynikający ze zmiany sytuacji rodzinnej, dochodowej, potrąceń nienależnie pobranych świadczeń, itp.

Przelew

Przekaz pocztowy

Styczeń

21

18

27

Luty

19

18

25

Marzec

19

18

29

Kwiecień

21

16

28

Maj

20

18

27

Czerwiec

21

18

28

Lipiec

21

16

28

Sierpień

19

18

27

Wrzesień

21

17

28

Październik

21

18

27

Listopad

19

18

26

Grudzień

17

17

22, 29

 

 

  1. Terminy wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz zasiłku pielęgnacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku*.

 

Miesiąc

Forma płatności

Termin dodatkowy wynikający ze zmiany sytuacji rodzinnej, dochodowej, potrąceń nienależnie pobranych świadczeń, itp.

Przelew

Przekaz pocztowy

Styczeń

15

15

27

Luty

15

15

25

Marzec

15

15

29

Kwiecień

15

15

28

Maj

14

14

27

Czerwiec

15

15

28

Lipiec

15

15

28

Sierpień

13

13

27

Wrzesień

15

15

28

Październik

15

15

27

Listopad

15

15

26

Grudzień

15

15

22, 29

 

  

  1. Terminy wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku*.

 

Miesiąc

Forma płatności

Termin dodatkowy wynikający ze zmiany sytuacji rodzinnej, dochodowej, potrąceń nienależnie pobranych świadczeń, itp.

Przelew

Przekaz pocztowy

Styczeń

25

18

27

Luty

23

18

25

Marzec

25

18

29

Kwiecień

23

16

28

Maj

25

18

27

Czerwiec

25

18

28

Lipiec

23

16

28

Sierpień

25

18

27

Wrzesień

24

17

28

Październik

25

18

27

Listopad

25

18

26

Grudzień

17

17

22, 29

 

 

* Termin wypłaty świadczeń jest terminem zrealizowania przelewu przez tutejszy Ośrodek, natomiast wpływ środków na konta bankowe świadczeniobiorców zależny jest od sesji przelewów poszczególnych banków oraz realizacji zlecenia przekazu przez Pocztę Polską.

* W przypadku problemów technicznych tutejszy Ośrodek zrealizuje wypłatę w najbliższym możliwym terminie.


Metryczka

Wytworzone: 2020-05-29 09:08:16
Przez: Edyta Buroszek-Uchyła
Zatwierdzone: 2020-05-29 09:08:16
Przez: Edyta Buroszek-Uchyła
Ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 12:01:13
Przez: Edyta Buroszek-Uchyła
Wyświetlenia: 39161
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.