Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze będących beneficjentami projektu „Dziecko-Rodzina-Przyszłość”

Drukuj zawartość strony Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów  na niezawodowe rodziny zastępcze będących beneficjentami projektu „Dziecko-Rodzina-Przyszłość”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją Projektu „Dziecko-Rodzina-Przyszłość” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, będących beneficjentami Projektu.

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 9.2.2. – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-03-27 12:33:50
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-03-27 12:33:50
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-04-06 10:32:21
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 885
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.