Kontakt

Drukuj zawartość strony Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ulica Karola Miarki 11

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 5471616884

Regon: 070810575

 

telefon (33) 49 95 650 - Sekretariat

telefon (33) 49 95 600 - Centrala

faks: (33) 49 95 652

e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl

ESP (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - kliknij)

Adres skrzynki ePUAP: /MOPS_Bielsko_Biala/skrytka

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Przyjęcia stron:

wtorki w godzinach od 10.00 do 13.00

 

 

Dział Rehabilitacji Społecznej

Plac Opatrzności Bożej 18, telefon: (33) 4968-252, 4968-253, 4968-254

 

Dział Pieczy Zastępczej

Plac Opatrzności Bożej 18, telefon: (33) 4960-106, 4960-110, 4960-111, 4960-112, 4960-113, 4960-114, 4960-115

 

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego

Plac Opatrzności Bożej 18, telefon: (33) 4998-940, 4998-941

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

ulica Filarowa 50, telefon: (33) 5066-801, 5066-802, 5066-803, 5066-804, 5066-805

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych

ulica Stefanki 7, telefon: (33) 4987-409, 4987-410

 

Noclegownia

ulica Krakowska 2A, telefon: (33) 4987-417

 

Giełda Wolontariatu

ulica Wzgórze 14, telefon: (33) 506 64 04, 506 64 05, komórka: 500 396 960, 798 260 280

 

Klub Integracji Społecznej

ulica Piastowska 4, telefon: (33) 8192-495

 

Klub Seniora „SIXT Wam”

Willa Sixta ulica Mickiewicza 24, telefon: 531 575 157

 

Placówka Wsparcia Dziennego "SIXT Wam"

Willa Sixta ulica Mickiewicza 24, telefon: 531 603 856

 

Miejskie Centrum Usług Społecznościowych

ulica Wzgórze 14, telefon: (33) 506 64 01, 506 64 02

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej

ulica Lipnicka 36, telefon: (33) 8151-916

 

Kasy:

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.30 do 14.00

 

Wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej należy przekazać na rachunek bankowy nr:

26 1240 4142 1111 0000 4830 0236

z adnotacją: imię i nazwisko osoby zobowiązanej oraz tytuł wpłaty.

 

Wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu pozostałych dochodów należy przekazać
na rachunek bankowy nr:

31 1240 4142 1111 0000 4827 8418

z adnotacją: imię i nazwisko osoby zobowiązanej oraz tytuł wpłaty.

 

Wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym należy przekazać na rachunek bankowy nr:

53 1240 4142 1111 0000 4825 8234

z adnotacją: imię i nazwisko osoby zobowiązanej oraz tytuł wpłaty.

 

 

 


Metryczka

Wytworzone: 2017-06-28 11:05:02
Przez: Maciej Sajdok
Zatwierdzone: 2017-06-28 11:05:02
Przez: Maciej Sajdok
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-20 13:41:00
Przez: Święch Magdalena
Wyświetlenia: 57612
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.