Przeprowadzenie szkolenia: Trening gospodarowania własnym budżetem– II edycja dla osób bezdomnych przebywających w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bielsku-Białej przy ul Stefanki 7

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie szkolenia: Trening gospodarowania własnym budżetem– II edycja dla osób bezdomnych przebywających w Schronisku dla Osób Bezdomnych  w Bielsku-Białej przy ul Stefanki 7

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności wymienionych w Załączniku
nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. z 20127 r. poz. 953) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia pn.: „Trening gospodarowania własnym budżetem – II edycja ” dla osób bezdomnych przebywających w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bielsku-Białej przy ul. Stefanki 7.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2018-03-23 13:51:49
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2018-03-23 13:51:49
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2018-04-04 08:32:58
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 790
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.