Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć stacjonarnych z zakresu aktywności ruchowej z fizjoterapią MOPS.DA-PSU.3211.34.2020

Drukuj zawartość strony Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć stacjonarnych z zakresu aktywności ruchowej z fizjoterapią MOPS.DA-PSU.3211.34.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu w sumie 96 stacjonarnych zajęć (z wyłączeniem możliwości prowadzenia zajęć zdalnie) z zakresu aktywności ruchowej z fizjoterapią dla:

- Podopiecznych Dziennego Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie 48 zajęć w okresie styczeń-grudzień 2021r.

- Uczestników Klubu Senior+ przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie 24 zajęć w okresie styczeń-grudzień 2021r.

- Uczestników Klubu Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie 24 zajęć w okresie styczeń-grudzień 2021r.

Szczegóły zamówienia znajdują się w Ogłoszeniu o zamówieniu i załącznikach.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-12-02 10:37:33
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-12-02 10:37:33
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 14:54:19
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 219
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.