Warsztaty muzyczno-wokalne dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej 27.01.

Drukuj zawartość strony Warsztaty muzyczno-wokalne dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej 27.01.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów muzyczno-wokalnych dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2020-01-27 13:49:01
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2020-01-27 13:49:01
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-02-06 10:41:32
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 489
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.