Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych (OWOS)

Drukuj zawartość strony Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych (OWOS)

Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych (OWOS)

 

Celem głównym Ośrodków Wsparcia dla osób starszych jest wsparcie dzienne Seniorów, podejmowanie działań podtrzymujących aktywność osób starszych i niepełnosprawnych oraz sprzyjanie integracji międzypokoleniowej. Do celów szczegółowych należy m.in. podtrzymywanie aktywności psychofizycznej, wsparcie psychologiczne, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, zapobieganie osamotnieniu, propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wykorzystania czasu wolnego oraz udział w imprezach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i profilaktycznym.

 

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej funkcjonują następujące Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych:

  1. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a
  2. Dzienny Dom Senior+ przy ul. Partyzantów 62
  3. Klub Samopomocy „Przystań” przy ul. Piastowskiej 86
  4. Klub Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336d
  5. Klub Senior+ przy ul. Jesionowej 13
  6. Klub Senior+ przy ul. Jutrzenki 20

 

Biuro Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych:

Plac Ratuszowy 9, 43-300 Bielsko-Biała

 

Kontakt:

Kierownik Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych: Olga Bogumił-Nowrotek

tel. 517-095-597

e-mail: o.bogumil@mops.bielsko.pl

 

Pracownik Socjalny w Ośrodkach Wsparcia dla Osób Starszych: Katarzyna Drozd

tel. 503-922-741

e-mail: k.drozd@mops.bielsko.pl

 

Główny Specjalista w Ośrodkach Wsparcia dla Osób Strszych: Maciej Zawadzki

tel. 503-921-857

e-mail: m.zawadzki@mops.bielsko.pl

 

Psycholog w Ośrodkach Wsparcia dla Osób Starszych: Daniel Leśniak

tel. 503-923-029

e-mail: d.lesniak@mops.bielsko.pl

 


Metryczka

Wytworzone: 2019-06-21 11:06:57
Przez: Wojtusiak Aneta
Zatwierdzone: 2019-06-21 11:06:57
Przez: Wojtusiak Aneta
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-20 13:14:53
Przez: Bogumił Olga
Wyświetlenia: 2338
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.