Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn. konsultowanie działań profilaktycznych, rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Drukuj zawartość strony Ogłoszenie o konkursie ofert na zadanie pn. konsultowanie działań profilaktycznych, rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej jako Zamawiający, w związku z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego, zaprasza do złożenia oferty na konsultowanie działań profilaktycznych, rozwiązywania problemu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych przez pracowników socjalnych oraz członków grup roboczych wobec osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielsku-Białej.
Celem konsultowania działań pracowników/członków grup roboczych jest wzmacnianie umiejętności  komunikowania się pracowników socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym wykonują pracę; podnoszenie skuteczności pracy i wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników socjalnych/członków grup roboczych oraz zdobywanie umiejętności pozwalających na prawidłowe identyfikowanie trudności   w pracy, ich źródeł oraz sposobów rozwiązywania; a także wprowadzanie i utrzymywanie profesjonalnych standardów praktykowania działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnień.

Zadanie jest realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, jako zadanie z zakresu zdrowia publicznego o którym mowa
w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1492)

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-01-22 10:47:37
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-01-22 10:47:37
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2019-02-04 13:00:47
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 578
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.