Przeprowadzenie superwizji dla opiekunek-personelu projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Przeprowadzenie superwizji dla opiekunek-personelu projektu pn. Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie: 63 godzin zegarowych superwizji dla 3 opiekunek zatrudnionych w ramach projektu pn. „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej. Superwizja ma na celu wymianę doświadczenia w pracy z osobami starszymi i niesamodzielnymi oraz radzenia sobie z ewentualnymi trudnościami, zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą. Celem superwizji jest rozwój osoby superwizowanej, a w efekcie większa dbałość o bezpieczeństwo i rozwój jego klientów.

Zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych – Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-12-02 17:12:25
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-12-02 17:12:25
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-01-14 10:39:41
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 546
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.