Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Bielsku-Białej

Drukuj zawartość strony Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Bielsku-Białej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej polegającej na wytwarzaniu, przygotowywaniu i dostawie posiłków dla mieszkańców Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi przy ul. Stefanki 7 w Bielsku-Białej w 2020 roku. Wykonawca będzie świadczyć usługę będącą przedmiotem zamówienia w sposób ciągły we wszystkie dni kalendarzowe, bez wyjątku, przez cały okres obowiązywania umowy.

Szczegóły zamówienia opisane zostały w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w załącznikach.

Lista plików


Metryczka

Wytworzone: 2019-12-10 16:48:13
Przez: Suchy Katarzyna
Zatwierdzone: 2019-12-10 16:48:13
Przez: Suchy Katarzyna
Ostatnia modyfikacja: 2020-01-09 11:22:32
Przez: Suchy Katarzyna
Wyświetlenia: 751
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej ul. K.Miarki 11.